donderdag 24 november 2016

Hoe kunnen we het onderwijs veranderen


Ik geloof dat als we het onderwijs willen veranderen dat we dan de leraar meer ruimte moeten geven in de klas. Ik heb het dan niet over de fysieke ruimte, maar over de ruimte om zich te richten op zijn core-business: Het lesgeven, zijn passie delen met zijn leerlingen.

Hoe creëer je meer ruimte in de klas? Ondersteun de leraar bij één van zijn grootste kopzorgen, zijn zorgleerlingen, zijn D/E leerlingen. Of nog liever, haal deze kopzorg voor hem weg.
Hoeveel tijd is de leraar niet bezig met het opstellen van individuele handelingsplannen en nog meer tijd met het uitvoeren van deze plannen. Hoeveel energie gaat er naar het differentiëren in de klas als gevolg van deze plannen? Het is een hele logistieke onderneming om naast de gemiddelde groep, de D/E leerlingen individuele aandacht te geven in de klas.

Stel nu eens dat je als leraar hier niet meer over hoeft na te denken. Hoeveel ruimte creëer je dan voor de leraar? Ruimte die hij kan besteden aan wat hij het liefst doet: lesgeven, na te denken over het curriculum, eigen lessen creëren, op onderzoek gaan.

Ik geloof dat je dan een stap hebt gezet in het veranderen van het onderwijs en kwaliteit hebt gegeven aan onze belangrijkste asset, onze leraren. 
En het aparte is dat dit niet ondenkbaar is. Principes als remedial coaching maken dit nu heel goed mogelijk.
Waarom creëren we niet één basisvoorziening voor onze zwakste leerlingen in de stad?


maandag 21 november 2016

Hoeveel euro besparen we? Een vergelijkend onderzoek.


Er wordt mij vaak gevraagd: “Peter-Paul, wat leuk dat je zegt: Remedial teaching is voor iedereen toegankelijk. Maar als we voor jou kiezen wat besparen we dan in kosten? Dus wat is het verschil in kosten tussen jou en een remedial teacher op school en een remedial teacher van een extern instituut?"

Hoe werkt remedial teaching
Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken wat is remedial teaching. Remedial teaching is een proces dat foutief aangeleerde vaardigheden remedieert. Het begint met signaleren in de klas. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld waarin staat wie, wat, waar en hoe. Daarna volgt het proces van remediëring. Hier wordt bij voorkeur 1-op-1 begeleiding gegeven. Tot slot wordt het begeleidingsproces geëvalueerd.

Waar ligt de winst
Wat ik voorstel is dat er bezuinigd wordt op het 1-op-1 remediërende begeleidingsproces door de remedial teacher, want dit arbeidsintensieve werk kost veel tijd en dus ook geld. Dit proces kan goed overgelaten worden aan non-professionals of vrijwilligers. Onderzoeken uitgevoerd voor FAST-Bijles bevestigen dit. Ook Marijke Theunissen van PassendWijs bevestigt dit in haar artikelen over remedial coaching en Reken Sprint.

Kosten remedial teacher op school
Stel je voor dat een school 40 kinderen heeft die 1-op-1 remedial teaching nodig hebben. 1-op-1 is de beste oplossing volgens de protocollen dyslexie en leesproblemen. Stel dat elk kind een handelingsplan nodig heeft. Het schrijven van dit plan kost gemiddeld 1 uur per leerling. En stel dat elk kind gemiddeld 16 wekelijkse sessies nodig heeft van 1 uur (er wordt uitgegaan van 1 uur volgens de protocollen dyslexie en leesproblemen), waarbij elke sessie 20 minuten voorbereidingstijd vraagt. In totaal is de remedial teacher 890 uur (16 sessies x 80 min x 40 leerlingen + 40 uur handelingsplannen) bezig. Een remedial teacher werkt 40 uur per week wat betekent dat de remedial teacher bijna 6 maanden bezig zal zijn met de 40 kinderen. En stel dat een remedial teacher voltijd rond de €3000 per maand kost. Dan kosten 40 kinderen een school ongeveer €18.000.

Kosten remedial teacher bij een privé instelling
Een remedial teacher kost minimaal €40 per les (soms een uur, soms zelfs 45 minuten) en kan oplopen tot €70 per les. Begeleiding aan 40 kinderen, waarbij uitgegaan wordt van 16 sessies bij een prijs van €40 per uur kost ongeveer €25.600 (40 leerlingen x 16 sessies x €40).

Kosten remedial teaching met de FAST-Methode op school
Stel nu eens dat je de 1-op-1 begeleiding overlaat aan vrijwilligers, ouders of familie, waarbij je het diagnostische werk overlaat aan een remedial teacher. En stel dat je een werkwijze hebt waardoor je deze mensen kunt trainen met kennis en vaardigheden van remedial teaching, zodat ze dit 1-op-1 begeleidingswerk succesvol kunnen doen. En stel dat je deze mensen precies vertelt waar ze aan moeten werken en hoe ze dat moeten doen. En stel dat je deze mensen coacht om hun voortgang te bewaken. Een werkwijze die dit mogelijk maakt is de FAST-Methode.
Een training met de FAST-Methode kost voor 1 kind €220, dus 40 kinderen kosten €8.800.

Een school bespaart hierdoor ongeveer €9.200 (50%).
Wanneer je het vergelijkt met een remedial teacher werkzaam in een instituut dan bespaar je €16.800 (65%).

De vraag is nu: Levert het begeleidingsproces door vrijwilligers dezelfde resultaten op als een remedial teacher? 
Naar mijn mening zal de vrijwilliger iets minder scoren wanneer je de balans opmaakt na 16 sessies. Ik verwacht van een remedial teacher dat hij beter presteert, maar dat het verschil wegtrekt wanneer je de vrijwilliger iets meer tijd geeft, dus meer sessies. Voor het proces betekent dit echter geen extra kosten.
Verder tonen onderzoeken naar de FAST Methode van de universiteit Leiden en Fontys remedial teaching opleiding aan, dat er goede DLE stijgingen worden gemaakt op spelling en technisch lezen. De onderzoeken zijn opvraagbaar bij FAST Bijles.

vrijdag 11 november 2016

Tweedeling in het onderwijs


Wat mij zo verbaast is dit. In een achterstandswijk in Rotterdam begeleidde ik vorig jaar een meisje dat toen in groep 8 zat. Haar advies was vmbo kader. Het meisje is duidelijk van allochtone afkomst. De moeder spreekt gebrekkig Nederlands, vader kan geen Nederlands al is hij het wel aan het leren, ze wonen in een zeer arm gedeelte van de stad en de moeder draagt een hoofddoek. Ik denk dat ik zo een beetje alle vooroordelen heb opgesomd waar je een kind mee kunt opzadelen. Dus waarom niet? Waarom geen vmbo kader advies? 
Het meisje krijgt van mij wekelijks 1-op-1 begeleiding met de FAST Methode (remedial teaching). Ik leg haar de principes uit van spelling en begrijpend lezen. We werken aan het veranderen van haar spelling- en begrijpend lezen denkpatronen (nieuwe oplosstrategieën) en werken aan het proces om tot goede samenvattingen te komen. Ook werken we af en toe aan rekenen. Aan het einde, vlak voor de toets, oefenen we met een oude Cito toets om de specifieke, soms dubbelzinnige vragen te bekijken. 

Na een half jaar hulp, maakt ze haar groep 8 Cito toets. Ze krijgt een havo advies. 

De leerkracht begrijpt er niets van en geeft haar het voordeel van de twijfel, vmbo/havo. Ze gaat naar de middelbare school en komt in een schakelklas waar ze na een halfjaar les overtuigend havo advies krijgt. Ze staat gemiddeld een 7,8. 

Laatst vertelde ze me dat ze nog wel eens op de basisschool komt, omdat haar broertje dezelfde leerkracht heeft. De leerkracht begrijpt nog steeds niet hoe het kan.
Dit is geen aanval op de leerkracht, want ik weet dat ze haar uiterste best gedaan heeft voor het meisje. Het zit haar niet mee: Volle klassen en veel zorgleerlingen. Wat me wel verbaast is dat dit meisje duidelijk een havo leerling is, maar door haar afkomst, wijk, hoe je het ook wilt bestempelen, geheid naar het vmbo kader was gegaan. Eén van de vele kinderen die tussen de wal en het schip vallen.

Wat had dit meisje nodig? Remedial teaching. Meer niet. En tja, dat het wat kost, dat het voor de ouders niet toegankelijk is, vind ik beschamend.